•  
 • English
 •  
 • Thai
 •  
 • Japanese
 •  
 • Korean
Language

พระธรรมทูต วัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ ออสเตรเลีย

 • พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์
 • ประธานก่อตั้งวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ บริสเบน
  รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
 • วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พร้อมทั้งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๓ รูป
 • เพื่ออยู่จำพรรษาในปีนั้น โดยมีพระละม้าย อภิสโม เป็นหัวหน้าพระสงฆ์
 • พระอุดม ฐิตมโน PHRA UDOM SALAO
 • นามสกุล แซ่เล้า วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศน.บ.
 • พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๕ หน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจ
  ดำรงแบบพระกรรมฐาน
 • ความสามารถพิเศษ คอมพิวเดอร์,พิมพ์สัมผัส,นวกรรม
 • คติธรรรมประจำใจ .การวางเฉยเป็นมารยาทที่ดี มีสติเมื่อมีลม