•  
  • English
  •  
  • Thai
  •  
  • Japanese
  •  
  • Korean
Language

วัดป่าพุทธรังษี โคคุโบะ ชิซุโอะกะ

ประวัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศญี่ปุ่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ก่อตั้งวัดป่าพุทธรังษี โคคุโบะ อิซึ เมืองชิซุโอะกะ ญี่ปุ่น

โดย พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์

ที่เมือง IZU หรือจังหวัด Shizuoka ญี่ปุ่น โดยมีพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ (อภิชัย อภิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และพระมหาวิรัตน์ สุเมธิโก เลขานุการ ได้เดินทางออกจากวัดในเวลาเช้าตรู่ ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 05.00 น. โดยคุณปัญญา (อ๊อด) คุณนารีรัตน์ (อ้อน) คุณ ดร.แบ๊งค์ พระมหาวีระยุทธ วีรสักโก ได้นำรถมาส่งที่สนามบิน Kingfordsmith ซิดนีย์ พอมาถึงสนามบินก็ได้เตรียมเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินไทย หลังจากเช็คอินเสร็จแล้วก็ได้ลาหมู่คณะและญาติโยมที่เดินทางมาส่ง และเข้าไปข้างในเพื่อรอขึ้นเครื่องตามเวลา เครื่องออกประมาณ 08.00 น. มุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ในเวลาบ่าย 1โมง ในขณะนั้นก็มี คุณธีระ ลิ้มปสวัสดิไพศาล คุณอำนวยโชค(ต้า) ได้มารอรับเพื่อช่วยขนสัมภาระและเตรียมเช็คอินภายในประเทศไปยังสนามบินอุดรธานี ในเวลา 18.00 น . และมาถึงสนามบินอุดรธานีในเวลา 19.00 น. โดยมีพระสุวัชชัย ธัมมธโร (อุ้ย) เลขานุการวัดบ้านจิกและหมู่คณะมารอรับไปยังวัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) เพี่อพักผ่อนตามอัธยาศัยในคืนวันนั้น เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2554 พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ฯพร้อมด้วยหมู่คณะส่วนหนึ่งได้ไปพักแรมร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีละสังขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด เป็นเวลา 3-4 คืน หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระครูวิเทศฯ พร้อมด้วยหมู่คณะก็ได้เดินทางกลับวัดบ้านจิก 2-3 วัน ต่อจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 23.00 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และมาถึงสนามบิน นาริตะ เวลา 06.00 น. หลังจากลงจากเครื่องแล้ว พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ก็เตรียมเช็คเอาท์ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย โดยมีคุณมยุรี Mr. Mizukoshi 2 สามีภรรยา มารับที่สนามบินนาริตะมีคุณผุสุนีย์ หิรัญรัตน์ (แต๋ว) ซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐาก ได้เดินทางมาด้วยและได้เดินทางมุ่งสู่ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมืองฮัจจิโอจิ โดยสวัสดิภาพปลอดภัย และเตรียมพร้อมฉันภัตตาหารที่ญาติโยมเตรียมไว้ หลังจากพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ พระพิชัย (หลวงตาซันเดย์) ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อย ก็ได้สนทนากับญาติโยมที่มาถวายภัตตาหารพอสมควร ประมาณเวลา 14.30 น. พระครูวิเทศฯ ก็ได้ขอตัวญาติโยมไปพักผ่อนสักพักหนึ่งเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมา ได้มีเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ตามมาอย่างรุนแรง ที่เมือง Sendai (เซนได) ทางภาคเหนือของกรุงโตเกียว ห่างจากวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ประมาณ 260 กิโลเมตร มีผลกระทบกับทางวัดบ้างแต่ไม่มาก ถือว่าพุทธบารมีคุ้มครอง

หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ ผ่านไปประมาณ 1-2 อาทิตย์ มีผลกระทบเกี่ยวกับห้างร้านอาหารถูกปิด ข้าวของแพงมากและถูกปิดไฟและขาดแคลนน้ำมันรถ และน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ในประเทศญี่ปุ่นถือว่าได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิ ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 140 ปี ในราวปีพ.ศ. 2552 – 2553 ที่ผ่านมา ในคราวที่พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ กับพระมหาวิรัตน์ ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อจัดหาสถานที่สร้างวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว นั้น โดยมีคุณประพันธ์ กล้าหาญ (วีระศักดิ์เล็ก วงศ์ประเสริฐ) เจ้าของและผู้จัดการค่ายมวยไทยยิม 9 สาขาในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นลูกศิษย์และอุปถัมภ์วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว มาตั้งแต่เริ่มแรกจนประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันนั้น คุณวีระศักดิ์เล็ก ได้ปรารภเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดิน ตระกูลภรรยาของคุณวีระศักดิ์เล็กโดยมีคุณยายทวด โคคุโบะ เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและได้มอบหมายให้คุณวีระศักดิ์เล็ก เป็นผู้รับมรดก หลังจากนั้น คุณวีระศักดิ์เล็กพร้อมครอบครัว ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้ตัดสินใจมอบถวายเป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ฉะนั้นในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2554 พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์และพระมหาวิรัตน์ ได้เดินทางจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยมายังประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดหาสถานที่สร้างวัดในประเทศญี่ปุ่นแห่งที่ 2 และประเทศเกาหลีใต้ด้วยเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 เป็นโอกาสดี คุณวีระศักดิ์เล็กและภรรยา ได้นัดหมายกับพระพิชัย ฉินฺนกาโม (หลวงตาซันเดย์) มารับพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ พระมหาวิรัตน์ สุเมธิโก พร้อมด้วยคุณจริญญา นิสสัยรัมย์ (มล) Mrs. Lisa คุณโมทย์ ได้เดินทางไปดูบ้านและที่ดินของคุณยายทวด โคคุโบะ ที่คุณวีระศักดิ์เล็กได้เคยปรารภเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมานั้น จะเหมาะสมที่เป็นศาสนสถานหรือไม่ ในที่สุด พระครูวิเทศฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ไปดูแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ได้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 คุณประพันธ์ กล้าหาญ (วีระศักดิ์เล็ก) อายุ 44 ปี เกิดวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ณ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 15 ตำบล น้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ประกอบพิธีมอบถวายอสังหาริมทรัพย์ บ้านพร้อมด้วยที่ดินอย่างเป็นทางการ ในจำนวน 1.412.86 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 173-72-73-74-75 เมือง อิซึ จังหวัด ชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นศาสนสมบัติและประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่อไปในอนาคต

ในการนี้ จึงขอมอบถวายอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านและที่ดินดังกล่าวข้างต้น มอบถวายแด่พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ (อภิชัย อภิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 49 ถนนทรฟัลการ์ แอนนันเดล นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 482 ตำบลมิยาชิตะ เมือง ฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงนามเป็นหลักฐานรับรองและมีพยานบุคคลเพื่อเป็นการยืนยันแสดงเจตจำนงในครั้งนี้ด้วย

หลังจากพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ ได้รับมอบหนังสือวินัยกรรมและเอกสารสิทธิ์จากคุณวีระศักดิ์เล็ก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น 4 - 5 วัน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ และพระพิชัย จึงได้เตรียมนัดหมายวันเวลากับญาติโยมวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว และวัดพุทธรังษี แอนนันเดล โดยมีคุณตุ๊ก ปณิตา คุณตุ๊กตาใหญ่ ได้นำรถมารับ พระครูวิเทศฯ พระพิชัย พระบุญนำ พร้อมคณะญาติโยม คุณแอนนา คุณสุนีย์ คุณนุทยา ได้เดินทางออกจากวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ในเวลาเช้ามุ่งสู่เมือง อิซึ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ พร้อมได้นัดหมายกับคุณวีระศักดิ์เล็ก คุณจริญญา นิสัยรัมย์ (มล) ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน และ คณะญาติโยมร่วมใจกันมาพัฒนาทำความสะอาดเป็นวันแรก

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. คุณอังคณา (คุณนา) คุณตุ๊กตาใหญ่ ได้นำรถมารับ พระครูวิเทศฯ พระพิชัย พระบุญนำ และคุณนุทยา เพื่อเดินทางไปสำนักสงฆ์วัดป่าพุทธรังษี อิซึโอกะ แห่งใหม่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีโครงการจะสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในอนาคต และคณะได้ออกเดินทางมาถึงระหว่างทางก็หลงทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี จึงได้หยุดพักและฉันภัตตาหารบนรถก่อนเที่ยง ในขณะเดียวกันญาติโยมที่เดินทางมาด้วยนั้นก็พักรับประทานอาหารเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นก็ได้เดินทางออกไปยังเมือง อิซึโอกะ และผ่านไปหลายหัวเมืองหลงทางกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงสถานที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ในระยะทางเพียง 136 กิโลเมตรเท่านั้น สาเหตุที่ช้าไปเพราะคนขับรถไม่ชำนาญเส้นทาง และตั้ง Navigator ไม่เป็นด้วย จึงทำให้การเดินทางล่าช้ามากพอมาถึงสถานที่ก็เป็นเวลาค่ำมืดประมาณ 18.30 น. ในขณะนั้น คุณวีระศักดิ์เล็ก คุณมล คุณจำนงค์ คุณโมทย์ ได้ไปทำความสะอาดและพัฒนารอคอยทั้งวัน พอคณะมาถึงทุกคนก็เตรียมขนของขึ้นที่พักอย่างรวดเร็ว เพราะฝนตกปรอยๆ สิ่งของเหล่านั้นที่นำมาใช้ในวัดใหม่ (หรือสำนักสงฆ์) และหลังจากนั้น พระครูวิเทศฯ ได้นำคณะสงฆ์และญาติโยม สวดมนต์ทำวัตรเย็น เป็นปฐมฤกษ์เปิดวัดแห่งใหม่ในเวลา 19.30 น. จากนั้นก็ได้อนุโมทนาให้พรแก่ ศรัทธาญาติโยมที่มารอรับและร่วมพิธี จากนั้นคณะญาติโยมก็ลากลับบ้าน ที่กรุงโตเกียว เป็นอันเสร็จพิธี ส่วนคุณอังคณา (นา) คุณนุทยา ก็ไปหาที่พักตามโรงแรมใกล้เขตนั้น วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตอนเช้าในเวลา 08.00น. คุณอังคนา คุณนุทยาได้เดินทางมายังสำนักสงฆ์ วัดป่าพุทธรังษี โคคุโบะ อิซึ แห่งนี้ เพื่อทำอาหารถวายพระสงฆ์ที่พำนักอยู่นี้โดยมีพระครูวิเทศฯ พระพิชัย พระบุญนำ เพื่อมาบูรณปฏิสังขรณ์ที่อยู่อาศัยประมาณ 1 สัปดาห์ ในขณะนั้น ได้มีคุณปณิตา(ตุ๊ก) คุณตุ๊กตาใหญ่ สองคนนี้เป็นผู้อุปถัมภ์วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ได้เดินทางและนำอาหารมาถวายพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์และญาติโยมก็ได้ช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดทั้งวัน ส่วนคุณปณิตา คุณตุ๊กตาใหญ่ และคุณอังคณา คุณนุทยา ทั้ง 4 คน ก็ได้เดินทางกลับเมือง ฮัจจิโอจิ ส่วนพระสงฆ์ทั้ง 3 รูป ก็ช่วยกันพัฒนาวัดต่อไปจนถึงเวลา 19.00 น. ก็หยุดพักจากนั้นก็ได้สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวานาจนถึงเวลาอันสมควร และได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย จนถึงวันรุ่งขึ้น วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลาเช้าตรู่ หลังจากทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว พระครูวิเทศฯ พร้อมด้วยหมู่คณะก็ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เตรียมทำงานบูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ที่ชำรุดของบ้านให้ดีขึ้นจนถึงเวลา 10.00 น. คุณปณิตา คุณนุทยา ก็ได้เดินทางมาจากเมือง ฮัจจิโอจิ นำอาหารบิณฑบาตรมาถวายใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงทุกวัน หลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่างคนก็ทำหน้าที่ของตัวเอง คือทำงานซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไป ส่วนคุณปณิตา คุณนุทยา ได้รับพระพิชัย ไปดูสิ่งของอุปกรณ์ทำงานที่ไม่พอในเมือง อิซึ จากนั้นคณะญาติโยมกลับจากการซื้อของก็ได้เดินทางกลับ ส่วนพระสงฆ์ทั้ง 3 รูป ก็ทำงานต่อไปจนถึงเวลา 20.00 น. จากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นจนถึง 22.00 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2554 หลังจากทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว พระครูวิเทศฯ พร้อมคณะสงฆ์ได้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิภาวนา แล้วเตรียมพร้อมลงมือทำงานบูรณปฏิสังขรณ์ต่อเติมกุฎิ 2 ห้อง จนถึงเวลา 09.00 น. คุณวีระศักดิ์เล็ก คุณมล คุณสมคิด ได้เดินทางจากกรุงโตเกียว ได้นำภัตตาหารมาถวายแก่พระสงฆ์ และมาช่วยทำงานด้วยในเวลาเช้าวันนั้น พระบุญนำ ออกรับบิณฑบาต โปรดญาติโยมในหมู่บ้านแถวนั้น คณะคุณวีระศักดิ์เล็กเดินทางมาถึงพอดีจึงได้ทำบุญตักบาตร เป็นคนแรก จากนั้นก็มีคณะญาติโยมอีกส่วนหนึ่ง คุณตุ๊กตาใหญ่ คุณอังคณา คุณจริยาและลูกสาว ได้เดินทางมาจาก โยโกฮาม่า ฮัจจิโอจิ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ได้นำภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์เช่นเดียวกัน หลังจากฉันเสร็จแล้วพระครูวิเทศฯ ได้ให้พร อนุโมทนา คณะญาติโยมร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ย่อ และร่วมกันรับประทานอาหาร จากนั้นพระสงฆ์เตรียมทำงาน ส่วนญาติโยมบางคนก็ช่วยทำงาน และบางส่วนก็ไปหาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างวัด จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ก็ได้พากันลาพระสงฆ์แล้วเดินทางกลับบ้าน ส่วนพระสงฆ์ก็ทำงานพร้อมกับคณะของคุณวีระศักดิ์เล็ก จนถึงเวลาประมาณ 21.00 น. จึงได้เลิกงานและทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา จากนั้นก็แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2554 หลังจากทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์ก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ จากนั้นก็เตรียมพร้อมทำงานเพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพราะมีเวลาน้อยมากแต่บังเอิญมีฝนตก ทำงานไม่สะดวก ในวันนั้นตอนสายๆ ประมาณ 10.00 น. คุณอังคณา คุณจริยา ได้นำภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์และมีคุณวีระศักดิ์เล็ก คุณมล คุณคิด ได้เดินทางจากกรุงโตเกียวมาช่วยงานจนถึงเวลา 17.00 น. จึงได้เดินทางกลับ ส่วนคุณอังคณา คุณจริยา ก็ได้รอเวลาพระสงฆ์เสร็จงานประมาณ 17.30 น. จึงได้นำพระสงฆ์กลับวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมืองฮัจจิโอจิ โดยสวัสดิ์ภาพ และขออนุโมทนาบุญทั้งหลาย จงมีแก่ท่านผู้มีอุปการะต่อพระพุทธศาสนามาด้วยกันเทอญ