•  
 • English
 •  
 • Thai
 •  
 • Japanese
 •  
 • Korean
Language

สำนักสงฆ์พุทธรังษี มัสสิโมโต้

ประวัติความเป็นมาของสำนักสงฆ์พุทธรังษี มัสสึโมโต้

(เมืองอะซึมิโน่) จังหวัดนากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น

ก่อนหน้านั้นพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์(อภิชัย อภิปุญโญ)เจ้อาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีโครงการสร้างวัดไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นและได้ปรึกษาหารือกับพระพิชัย ฉินนกาโม เพื่อหาแนวทางขยายวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นควรจะทำอย่างไร? ในที่สุดพระครูวิเทศ ฯก็ได้มอบหมายให้พระพิชัย ได้ติดต่อประสานงาน และหาแนวทางต่างๆกับคณะศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตวิญญาณอยากจะสร้างวัดให้เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ของพระครูวิเทศฯ จริงๆสรุปแล้วพระพิชัย(ซันเดย์)ก็ได้พบกับคุณเจี๊ยบเมืองมัสสึโมโต้และเมืองอะซึมิโน่

ซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในฟื้นที่นี้มานาน เธอได้เดินทางมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆ ที่วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมืองฮัจชิโอจิ พระพิชัย ฉินนฺกาโม เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ให้การแนะนำสั่งสอนคุณเจี๊ยบดังกล่าวจนกระทั่งเกิดความเลื่อมใสมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นและในขณะเดี่ยวกัน พระพิชัย จึงได้ปรารภและปรึกษาหารือกับคุณเจี๊ยบเกี่ยวกับการสร้างวัดหรือจัดตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นศูนย์รวมชุมชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่สนใจและศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในเขตเมืองมัสสึโมโต้ หรือ เมือง อะซึมิโน่ AZUMINO – SHITOYOSHINA – 4897- 1 NAKANOKE 399-88205 จังหวัดนากาโน่ ตั้งอยู่ในระหว่างภาคกลาง และ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น ได้มีสถานที่ถือศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดแก่ชุมชนชาวพุทธผู้ที่อยู่อาศัยในระแวกนี้ จนกระทั่งผู้มีความสนใจโดยทั่ว ๆ ไปได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทให้กว้างขวางมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพราะพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทถูกการทำลายไปนานมาแล้ว

ฉะนั้นบัดนี้เป็น โอกาสที่ดีให้แก่ชุมชนชาวพุทธเมืองมัสสึโมโต้ ก่อนหน้านั้นพระพิชัย หรือ(หลวงตาซันเดย์) ได้กราบเรียนปรึกษาหารือกับพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ ซึ่งเป็นประธานบริหารวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว และผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือโครงการสร้างวัดในต่างประเทศและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในหัวเมืองต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะตัดสินใจเปิดสำนักสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นี้ จึงได้กราบนิมนต์พระครูวิเทศฯ และพระมหาวิรัตน์ เพื่อเดินทางมาดูสถานที่และบ้านเสียก่อน ในขณะนั้น ท่านพระครูวิเทศฯ กับพระมหาวิรัตน์ ยังปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเหตุนี้พระครูวิเทศฯและพระมหาวิรัตน์ จึงได้เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาหลังจากนั้นพระครูวิเทศฯพร้อมด้วยคณะสงฆ์ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ได้ประชุมปรึกษาหารือกันก่อน ที่จะตัดสินใจ ฉะนั้นพระครูวิเทศฯในฐานะเป็นประธานการบริหารคณะสงฆ์ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว จึงได้ตกลงกับคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดเห็นพร้อมด้วยกัน จึงได้เดินทางไปเมืองมัสสึโมโต้ เมืองอะซึมิโน่ เพื่อดูสถานที่และบ้านพัก ตามคณะศรัทธาญาติโยมเมืองมัสสึโมโต้ เมืองอะซึมิโน่ ได้นิมนต์ดังกล่าวมานั้นจะเหมาะสมเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นสถานที่ปฏิธรรมหรือไม่? หลังจากนั้นพระครูวิเทศฯ พระพิชัย ได้พิจารณาดูแล้วจึงได้นัดหมายกับคณะศรัทธาญาติโยมเมืองมัสสึโมโต้ เมืองอะซึมิโน่ และได้เดินทางไปยังเมืองมัสสึโมโต้ จังหวัดนากาโน่ ดังกล่าว

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 โดยมีพระครูวิเทศฯพระพิชัย (หลวงตาซันเดย์) พร้อมด้วยคุณดรุณี (น้องเล็ก) ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ตลอดมาได้นำรถมารับ พระครูวิเทศฯพระพิชัย ซึ่งมีคุณอาจเป็นสารถีผู้ขับรถได้นำรถมารับที่วัดในเวลา 8 โมงเช้า พอมาถึงวัดทุกคนเตรียมพร้อมออกเดินทางมุ่งสู่เมือง มัสสึโมโต้ และเมืองอะซึมิโน่ จังหวัดนากาโน่ พอเริ่มต้นออกจากวัดมาไม่นานนักก็หลงทางไปไม่ถูกวนไปเวียนมาอยู่หลาย รอบจึงคลำทางไปได้และได้มุ่งสู่จุดหมายปลายทาง เมืองมัสสึโมโต้ดังกล่าวมาเบื้องต้นนั้น เพื่อรีบเดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเกรงว่าจะไม่ทันกับเวลาทั่ง ๆ ที่ระยะทาง 190 กิโลเมตรเท่านั้น วิ่งรถประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ในขณะเดียวกันเวลาก็จวนเจียนพอมาถึงก็ได้เตรียมจัดสถานที่ เริ่มไหว้พระรับศีลและเจริญพระพุทธมนต์ที่ร้านนวดไทยและรับฉันอาหารบิณฑบาต ในขณะนั้น คุณเจี๊ยบ คุณแหม่ม เมืองยามานะชิ มาร่วมถวายอาหารบิณฑบาตและนัดหมายประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างวัดกับคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญด้วย โอ้ !หลังจากฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วพระครูวิเทศฯพระพิชัย พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันทำบุญที่ร้านนวดไทยโบราณ จึงได้ออกเดินทางไปร้านอาหารของคุณต่าย (ซึ่งเป็นคนอุดร) เธอมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่นมี่บ้านอยู่หลายหลังต้องการอยากจะให้มีวัดเกิดขึ้นในหัวเมืองนี้จึงได้นิมนต์พระครูวิเทศฯ พระพิชัยไปดูสถานที่และบ้านหลังดังกล่าวจะสามากดัดแปลงและปรับปรุงเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ ? พอทุกคนได้มาดูและเห็นแล้วเป็นที่พึงพอใจ ฉะนั้นจึงจะตัดสินใจในภายหลังหลังจากนั้น พระครูวิเทศฯ พระพิชัย หรือ(หลวงตาซันเดย์) พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมและเจ้าของบ้านได้สนทนาปรึกษาหารือกันสักพักหนึ่งก็เป็นที่เข้าใจกัน ในขณะนั้นก็เป็นเวลาบ่าย 4 โมงเศษ ๆ แล้ว ฉะนั้นพระครูวิเทศฯ พระพิชัย พร้อมด้วยคุณดรุนี (น้องเล็ก)คุณอาจ จึงได้ถือโอกาสล้ำลาคุณต่ายเจ้าของบ้านและคณะศรัทธาญาติโยมคนอื่น ๆ อีกด้วย และขอนำเรื่องต่าง ๆเกี่ยวกับการสร้างวัดนั้นไปประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์และคณะกรรมการของ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เสียก่อน ถ้าเป็นไปได้จึงจะได้ตัดสินใจภายหลัง หลังจากนั้นคุณต่ายเจ้าของบ้าน กับ คณะศรัทธาญาติโยมได้ตกลงนัดหมายประชุมกันอีก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 คณะศรัทธาญาติโยมเมือง มัสสึโมโต้ เมืองอะซึมิโน่ ได้มิมนต์พระสงฆ์เพื่อทำบุญปรึกษาหรืออีกครั้ง เพื่อเป็นการตัดสินใจ ในที่สุด พระพิชัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก 3 รูปได้รับนิมนต์ดังกล่าวและก็ได้เดินทางไปรับฉันอาหารบิณฑบาตและประชุมตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นเอกฉันท์ อย่างแน่นอน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเข้าพรรษามาประมาณเดือนครึ่งคณะสงฆ์ทางวัดป่าพุทธรังษี โตเกียวโดยมี 1 พระพิชัย ฉินนกาโม 2. พระเสมียน วิมุตตจิตโต 3. พระพิทักษ์ ธนปัญโญ พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมได้ประกอบพิธีฉลองทำบุญเปิดสำนักสงฆ์พุทธรังษี มัสสึโมโต้แห่งใหม่นี้ ซึ่งมี พระพิชัย ฉินนฺกาโ(หลวงตาซันเดย์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเสมือน พระพิทักษ์ พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 3 รูปนี้ เป็นสักขีพยานและปฐมฤกษ์ในการเปิดสำนักสงฆ์พุทธรังษี มัสสึโมโต้ เป็นสาขาที่ 3 ของวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว (เมืองฮัจจิโอจิ) และมีคณะศณัทธาญาติโยมมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีเปิดสำนักสงฆ์ครั้งนี้ประมาณ 100 คน แต่ยังไม่เป็นทางการทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีรายชื่อคณะศรัทธาญาติโยมอุปถัมภ์และสนับสนุนสำนักสงฆ์พุทธรังษีดังต่อไปนี้


   1. คุณสุภาพร โมโมเชะ
   2. คุณนุชนาด เวชึงิ
   3.คุณมาริษา ฮิโรตะ
   4.คุณสายพิน คูโบตะ
   5. คุณอุชุย พรทิพย
   6. คุณเกล้า ฟุจิซาว่า
   7. คุณวันนา ชิมะตะ
   8. คุณพิสมัย มารุยาม่า
   9. คุณนภาพร ไชยพันธ์

ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดสอบกำลังศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมไปก่อน จนกว่าทุกอย่างลงตัวจึงจะได้เปิดเป็นทางการจริงๆ หลังจากออกพรรษาไปแล้วจึงจะได้จัดเตรียมสถานที่และคณะศรัทธาญาติโยมอุปถัมภ์วัดที่รับผิดชอบในการดูแลพระสงฆ์ที่มาอยู่จำพรรษาให้เพียบพร้อมสมบูรณ์เสียก่อน จึงจะได้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบโดยทั่ว ๆ ไป สุดท้ายจึงขออนุโมทนาขอบใจและขอบคุณคณะสงฆ์ผู้เผยแผ่บุกเบิกและคณะศรัทธาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและญาติโยมที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนอุปถัมภ์ ตลอดมาทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกล ทั้งได้ออกนามและไม่ได้ออกนาม ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ทำให้สำนักสงฆ์พุทธรังษี แห่งนี้ให้บรรลุเป้าหมายและประสพความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดมาด้วยเทอญ