•  
  • English
  •  
  • Thai
  •  
  • Japanese
  •  
  • Korean
Language

วัดพุทธรังษี โซล

ประวัติ และเรื่องราวความเป็นมา

วันที่ 1 เมษายน 2554
จากประเทศญี่ปุ่น – ประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.00 น. คุณดารุณี (เล็ก) Mr. Yosuke (ซาโจ้) ทั้งสองสามีภรรยา ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ คุณนุทยา คุนแอนนา ที่วัดพุทธรังษี โตเกียว เพื่อเดินทางไปสานามบินนาริตะ คณะได้เตรียมพร้อมสัมภาระและออกเดินทางประมาณ 08.30 น. มุ่งสู่สนามบินในเวลา 10.15 น. หลังจากนั้น คุณเล็กคุณซาโจ้ ก็ได้ส่งของสัมภาระกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว กราบนมัสการลาพระครูวิเทศฯ พร้อมคณะแล้วเดินทางกลับ ส่วนคณะพระครูวิเทศฯ ก็ได้นำสัมภาระไปเช็คอิน โดยสายการบิน Asiana Airlines ในขณะนั้นเคาท์เตอร์ยังไม่เปิดเช็คอิน คุณนุทยา คุณแอนนาได้นิมนต์ ให้พระครูวิเทศฯ กับพระมหาวิรัตน์ ฉันภัตตาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนขึ้นเครื่อง หลังจากนั้นคณะเตรียมเช็คอินที่เคาท์เตอร์ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักเกินนิดหน่อยจึงได้เจรจากับเจ้าหน้าที่ และผ่านไปได้ด้วยดี จากนั้นก็ได้โหลดสิ่งของเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะเตรียมพร้อมกันที่ประตูหมายเลข 35 แล้วก็ขึ้นเครื่องในเวลาบ่ายโมงครึ่ง มุ่งสู่สนามบิน Inchon International Airport ประเทศเกาหลีใต้ ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ใช้เวลาในการบิน 2 ชั่วโมงครึ่ง หลังจากนั้น ทั้งคณะก็เตรียมตัวเช็คเอ้าท์รอที่สายพานเพื่อรับสิ่งของออกมาข้างนอก จากนั้นคุณนุทยา ได้ติดต่อ Bus Limousine Airport ไปยังโรงแรม Novotel Ambassador Gangnam ในกรุงโซล พอมาถึงโรงแรม คุณนุทยาก็ได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์เรียบร้อยแล้วก็ได้ขึ้นไปพักผ่อนตามอัธยาศัยในเวลา 18.00 น. พอดี ในคืนนั้นทุกคนก็พักผ่อนสบายจนถึงรุ่งเช้า

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2554
ในเวลา 10.00 น. คุณนุทยา คุณแอนนา ก็ได้นิมนต์พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ฉันภัตตาหารเช้า ที่ทางโรงแรมจัดถวาย หลังจากนั้นก็ได้เตรียมรอคุณณัฐจิรา บุญมี (ใจ) และญาติโยมที่นำรถมารับไปยังเมือง Baran – Songtan เพื่อติดต่อหาที่พักที่เหมาะสม และได้ดำเนินการแสวงหาอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินเพื่อสร้างวัดในวันต่อไป เวลา 12.00 น. พระครูวิเทศฯ พร้อมด้วยคณะได้ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก ไปสู่เมือง Baran ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์ พอมาถึงร้านขายของชำ (สมายมาร์ท) และร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ของ คุณเทวินทร์ เลิศพรรทศิน (ไก่) คุณใจ คุณแจ๋ม และมีญาติโยมอีกส่วนหนึ่ง 4 – 5 คน มารอต้อนรับปฏิสันถาร พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ก็ได้ทักทายปราศัยกับญาติโยม พักหนึ่งเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่สร้างวัดในประเทศเกาหลี ทุกคนได้รับทราบและดีใจ หลังจากนั้น คุณใจกับคุณแจ๋ม ได้รับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์และคณะไปเยี่ยมร้านอาหารสุโขทัย ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเมือง Baranใกล้กับสนามกีฬาโอลิมปิกในปี 2018 ที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังที่พักเมือง Songtan ใกล้กับฐานทัพอเมริกันดังที่เคยมาพักเมื่อก่อนนั้นในเวลา 18.00 น. ต่อจากคุณใจ คุณแจ๋ม คุณมารถ ก็ได้ลากลับบ้านพักในขณะนั้น คุณสัญญา คุณหน่อยมาเยี่ยมด้วยสักพักหนึ่งก็ได้ลากลับเช่นเดียวกัน ส่วนพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ก็ได้เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2554
ตอนเช้าได้ทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ได้มี คุณสัญญา ซึ่งเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยสวัสดี เมือง Songtan ได้นำน้ำมาถวายและสนทนาจนถึงเวลาเปิดร้านจึงได้ลากลับไปทำงานต่อ ส่วนคุณแจ๋ม คุณใจ ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ไปฉันภัตตาหารและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คุณพันธ์ คุณแสงจันทร์ เจ้าของและผู้จัดการร้านอาหารไทยสุโขทัย ที่เมือง Baran หลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ก็ได้ปรารภเรื่องการจัดหาสถานที่และที่ดินสร้างวัดกับคณะญาติโยมที่มาร่วมทำบุญประมาณ 20 คน จากนั้นก็ให้พรอนุโมทนาอำลาญาติโยม จากนั้นพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ และคณะติดตามได้ไปเยี่ยมวัดเกาหลีแห่งหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1,200 ปี ซึ่งมีจักรพรรดิเป็นผู้อุปถัมภ์ในสมัยนั้น จนสมควรแก่เวลาคณะของพระครูวิเทศฯ ก็ได้เดินทางกลับที่พักในเวลา 16.00 น. ส่วนคุณแจ๋ม คุณใจ ก็ได้ลากลับบ้านเพื่อพักผ่อนเตรียมตัวทำงานในวันรุ่งขึ้น

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554
เวลา 10.00 น. คุณสัญญา คุณหน่อย 2 สามีภรรยา ได้เป็นเจ้าภาพนิมนต์พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปฉันภัตตาหารที่ร้าน ในขณะเดียวกันคณะคุณนุทยา คุณแอนนา ก็ได้นำอาหารมาถวายด้วยหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้อนุโมทนาให้พรแก่คุณสัญญาและได้ลากลับที่พักในเวลา 12. 30 นาที

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554
เวลาเช้าหลังจากทำภาระกิจส่วนตัวแล้ว ประมาณ 10.00 น. คุณนุทยา คุณแอนนา ได้มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่จะทำในวันต่อไป ได้เวลาพอดีคุณสัญญาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารอีกครั้ง พอฉันเสร็จในช่วงนั้นมีลูกค้าเข้าร้านเยอะก็เลยถือโอกาสอำลาคุณสัญญากลับที่พักและไม่ได้ออกเดินทางไปไหน ในเวลาประมาณ 20.00 น. ได้มีคณะญาติโยมมาเยี่ยม โดยมีคุณใจ พร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมงานคุณไก่ สุโขทัย คุณปุ้ยและคุณสัญญา คุณหน่อย

วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2554
ในเวลา 10.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้เตรียมสิ่งของสัมภาระเพื่อย้ายที่อยู่จากที่เก่าไปที่ใหม่ โดยมีคุณสัญญา คุณหน่อย 2 สามีภรรยา มาช่วยขนสัมภาระไปยังที่พักแห่งใหม่ หลังจากนั้น คุณสัญญา คุณหน่อย คุณนุทยา คุณแอนนา ได้นิมนต์ให้ไปฉันภัตตาหารที่ล้านนาไทย ซึ่งมีคุณนุ้ย Mr. Hong เป็นเจ้าของและผู้จัดการ เป็นเจ้าภาพถวายอาหารด้วยในขณะเดียวกันก็มีญาติโยมมารวมถวายภัตตาหารด้วยประมาณ 4 – 5 คน หลังจากฉันเสร็จ พระครูวิเทศฯก็ปรารภเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่สร้างวัดให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญพอสมควร จากนั้นก็อนุโมทนาให้พร และอำลาญาติโยมกลับที่พัก

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554
เวลา 11.00 น. คุณมาลิกา (Wanda) เจ้าของร้านอาหารไทย Thailand2 เมือง Songtan ได้นิมนต์พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ฉันภัตตาหาร และมีคุณสัญญา คุณนุทยา คุณแอนนา ไปร่วมถวายภัตตารด้วย หลังจากฉันเสร็จพระมหาวิรัตน์ได้พูดเกี่ยวกับการสร้างวัดกับคุณมาลิกา เป็นวันแรกและเป็นคนแรกในคราวเดินทางมาประเทศเกาหลีครั้งนี้ หลังจากนั้นก็ได้อนุโมทนา และลากลับที่พักและในขณะนั้น คุณแจ๋มได้นำรถมารับไปดูสถานที่จัดงานสงกรานต์ประเพณีไทยที่เมือง Ansan และได้ไปเยี่ยมร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งโดยมีญาติโยมประมาณ 4- 5 คนทำบุญที่นั่น หลังจากนั้นก็เดินทางกลับในเวลา 17.00 น.

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554
ต้อนเช้า 11.00 น. คุณนุ้ย Mr. Hong 2 สามีภรรยา ได้นิมนต์ไปฉันภัตตาหารที่ร้านล้านนาไทย หลังจากฉันเสร็จ คุณเทวินทร์ เลิศทรรศิน(ไก่) ได้นำรถมารับ พระครูวิเทศฯพร้อมทั้งคณะ เดินทางเพื่อไปเยี่ยมท่านเอกอัคราชทูต ดร.ชัยยง สัจจิพานนท์ และท่านอัครราชทูต ธนวิทย์ สิหะเสนีย์ คุณอุษณา (นก) ทั้ง 3 ท่านนี้เคยเป็นโยมอุปถัมภ์วัดพุทธรังษี แอนนันเดล มาก่อน และในขณะเดียวกัน คุณนัฐประภา (จิ๊ม) เจ้าหน้าที่แรงงานประจำกรุงโซล ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในเวลา 17.00 น. และได้สนทนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่สร้างวัดไทยในประเทศเกาหลีให้ได้ จนถึงเวลาอันสมควรประมาณ 2 ชั่วโมง จึงได้เลิกกันและพระครูวิเทศฯพร้อมคณะได้เดินทางกลับที่พัก ในเวลา 4 ทุ่มและเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2554
ในเวลา 11.00 น. คุณนุ้ย กับ Mr. Hong ได้นิมนต์พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปฉันภัตตาหารที่ร้าน หลังจากฉันเสร็จก็ได้อนุโมทนาและได้เดินกลับที่พักในช่วง 4 – 5 โมงเย็น คุณไก่ คุณใจ ได้มาเยี่ยมที่พักและได้สนทนากันพอสมควร หลังจากนั้นก็ได้ลากลับเพื่อเตรียมตัวนำรถมารับไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่เมือง Ansanในวันพรุ่งนี้

วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2554
ตอนเช้าเวลา 08.00 น. คุณไก่ คุณใจ คุณบัง ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ และคณะผู้ติดตาม ไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่สนามกีฬาวาเดี่ยม ในเมือง Ansan ที่เป็นศูนย์ร่วมแรงงานไทยและชาติอื่นๆ ที่มากที่สุดในประเทศเกาหลี พอมาถึงสถานที่ก็ได้จัดเตรียมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระครูวิเทศฯเป็นประธานสงฆ์ทั้ง 2 ฝ่าย ธรรมยุต 2 รูป ธรรมกาย 2 รูป หลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว พระมหาวิรัตน์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้แก่แรงงานไทยพอสมควรแก่กาลเวลาและฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ก็รอพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ไทย โดยมี ฯพณฯท่านเอกอัครราชทูต ดร.ชัยยง สัจจิพานนท์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายไทย นายกเทศมนตรีเมือง Ansan กรุงโซล เป็นประธานฝ่ายเกาหลีและหลังจากเสร็จพิธีแล้วประมาณ 17.00 น. คณะพระครูวิเทศฯจึงได้เดินทางกลับที่พัก

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
เวลา 11.00 น. คุณมาลิกา (Wanda) เจ้าของร้านอาหาร Thailand 2 นิมนต์พระครูวิเทศฯพระมหาวิรัตน์ไปรับฉันภัตตาหารที่ร้าน ในขณะเดียวกันก็ได้สนทนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่สร้างวัดและทางกฏหมายของประเทศเกาหลีกับคุณมาลิกา สักพักหนึ่งแล้วก็ได้เดินกลับที่พัก เพื่อรอคุณไก่นำรถมารับ ไปดูสถานที่และบ้านของ Mr.Lee Lawyer ซึ่งเป็นชาวเกาหลีที่จะขายเป็นบ้านและที่ดินเก่ามากและสถานที่ไม่เหมาะที่จะเป็นวัดจึงได้ยกเลิกไปและหลังจากนั้นคณะก็ได้เดินทางต่อไปเยี่ยมคุณสมหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอีกแห่งหนึ่งอยู่ในย่าน Jongnam มีแรงงานไทยอาศัยอยู่ในเขตนี้เยอะพอสมควร และในขณะเดียวกันก็ได้ปรึกษาหารือกับสามีชาวเกาหลีของคุณสมหมาย เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่บ้านและที่ดินเพื่อสร้างวัด 2 สามี ภรรยา ก็ยินดีจะช่วยเหลือ หลังจากนั้นคณะก็ได้ลากลับที่พักในเวลา 2 ทุ่ม แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2554
หลังจากวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ได้รับนิมนต์ฉันภัตตาหารที่ร้านอาหารไทยแลนด์ 2 ของคุณมาลิกา และร้านอาหารไทยล้านนาของคุณนุ้ยกับ Mr.Hong มาตลอดจนได้เจอสถานที่เหมาะสมที่จะเป็นสำนักสงฆ์ที่เมือง Bongdam ปัจจุบันนี้ จึงได้ถือว่าเจ้าของร้านอาหารไทยทั้งสองแห่งนี้ ได้ให้ความอุปถัมภ์และมีอุปการะคุณแก่พระภิษุสงฆ์และพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในวันเดียวกันตอนบ่าย คุณมัลลิกา จึงได้นำพระครูวิเทศฯพร้อมทั้งคณะ ไปพบกับบริษัทนายหน้าขายที่ดิน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับจัดหาสถานที่เหมาะสมจะเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นวัดในอนาคตต่อไป

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2554
คุณหน่อยและลูกสาว(Avarin) ได้นิมนต์พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ไปเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ถวายอาหารบิณฑบาต และได้เชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญประมาณ 10 คน พระครูวิเทศฯได้ปรารภเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัดที่เกาหลี ทุกคนได้รับทราบก็ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างแน่นอน ในเวลาบ่าย 3 โมงเย็น คุณนุทยา คุณแอนนา ได้มาพบกับคุณนุ้ย Mr.Hong เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับที่พักสงฆ์ ในที่สุดคุณนุ้ย ได้ตัดสินใจถวายที่อยู่อาศัยแด่พระครูวิเทศฯพระมหาวิรัตน์ เป็นบ้านหนึ่งหลังอยู่ในเมือง Songtan เหมาะสมที่จะเป็นฐานพักอาศัยและได้มองหาสถานที่เหมาะสมเป็นสำนักสงฆ์และสร้างวัดต่อไป

วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2554
เวลา 10.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ได้รับนิมนต์ทำบุญที่ร้านอาหารไทยล้านนาของคุณนุ้ย Mr.Hong ได้เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ เนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่ของไทยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษตามประเพณี ที่สืบทอดมาหลายร้อยปีมาแล้ว สมควรที่จะรักษาขนบทำเนียมประเพณีอันดีงามอย่างนี้สืบต่อไป

วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2554
ตอนเช้า 08.00 น. คุณไก่ คุณใจ ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯพร้อมคณะผู้ติดตาม ไปร่วมงานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่โรงงานคุณแดง สกลนคร เมือง Pyeongtaek ภาคกลางประเทศเกาหลีและคุณแดง(สกลนคร) ได้เชิญพี่น้องแรงงานไทยมาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ และในขณะเดียวกันพระมหาวิรัตน์ได้ปรารภเกี่ยวกับการสร้างวัดในประเทศเกาหลี กับคณะญาติโยมทุกคนเห็นดีด้วยและให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นคุณไก่ก็ได้ติดต่อกับคุณสมหมายเจ้าของและผู้จัดการร้านอาหารไทยลูกย่า ตั้งอยู่ในเมือง Joungnam – Baran เพื่อไปดูสถานที่และที่ดินที่เหมาะสมสำหรับเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นวัดสืบไป

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554
ตอนเช้าเวลา 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ได้รับนิมนต์จากคุณมาลิกา ร้านอาหารไทยแลนด์ 2 เพื่อรับฉันภัตตาหารและนักพบกับท่านเอกอัครราชทูต ดร. ชัยยง สัจจิพานนท์และทูตทหารอากาศที่ฐานทัพอเมริกัน หลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านเอกอัครราชทูต ดร.ชัยยง สัจจิพานนท์ และทูตทหารอากาศมาพบที่ร้านอาหารไทยแลนด์ 2 ในขณะนั้นพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ก็ทักทายปราศัยกับท่านทูตสักพักหนึ่ง ก็ได้ให้พรและได้อำลากลับไป หลังจากนั้นพระครูวิเทศฯ พรมหาวิรัตน์ก็ได้แวะเยี่ยมคุณนุ้ย ร้านไทยล้านนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายในการสร้างวัดในประเทศเกาหลีพอสมควรแก่เวลา

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2554
เวลา 09.00 น. คุณไก่ ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ พร้อมด้วยคณะญาติโยมจากซิดนีย์ ไปยังเมือง Ansan เพื่อไปดูสถานที่และที่ดินสร้างวัดตามที่ท่านเอกอัครราชทูต ดร.ชัยยง สัจจิพานนท์ ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่แรงงานไทยประจำกรุงโซล โดยมีคุณเต้ และคุณปลู หลานชาย มาคอยต้อนรับนำไปฉันอาหารที่ร้านอาหารไทยโพธิ์สุวรรณ เมือง Ansan ซึ่งมีคุณบุบผาเป็นเจ้าของและผู้จัดการร้านอาหารไทยดังกล่าว หลังจากฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ไปปรึกษาหารือกับคุณอิธินัท (เต้) คุณบุปผาสักพักหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างวัด หลังจากนั้นคณะทุกคนก็ได้เตรียมเดินทางไปดูที่ดินห่างจากเมือง Ansan ประมาณ 27 กิโลเมตร พอมาถึงสถานที่แล้ว พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ คุณไก่ คุณปลู ได้เดินขึ้นไปบนเขาสูงมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ บนยอดเขาโล่งเตียนไม่มีต้นไม้ พระครูวิเทศฯเกิดอุบัติเหตุขึ้นทันทีและได้สลบไปประมาณ 20 นาที ถึงฟื้นขึ้นมารอดตายไป ในขณะนั้นพระมหาวิรัตน์และคุณไก่ได้มาพบพอดี จึงได้ปฐมพยาบาลจนฟื้นกลับมาแล้วก็ได้เดินลงเขาไปหาคณะญาติโยมที่รออยู่ข้างล่าง หลังจากนั้นคณะก็ได้เดินทางกลับไปที่ร้านอาหารโพธิ์สุวรรณ และได้สนทนากับคุณบุปผาสักพักหนึ่งเกี่ยวกับการหาที่สร้างวัด ต้องใช้เวลาพอสมควร หลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับที่พักเมือง Songtan

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554
หลังจากฉันภัตตาหาร คุณนุ้ย Mr.Hong เจ้าของร้านอาหารไทยล้านนา ได้มารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ไปดูสถานที่และที่ดินที่คาดหมายไว้ใกล้กับร้านอาหารไทยลูกย่า ของคุณสมหมายในเขต Joangnam – Baran เป็นเขตที่เหมาะสมสร้างวัดในขณะเดียวกันให้ Mr.Hong สามีคุณนุ้ยเป็นผู้ขับรถ และคุณสัญญา คุณหน่อย 2 สามีภรรยาเดินทางไปด้วย เพื่อตระเวนหาที่เหมาะสมอยู่หลายๆแห่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จก็ผ่านไปในวันนั้น

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2554
เวลา 09.00 น. คุณไก่ได้นำรถมารับ พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์พร้อมคณะญาติโยมจากซิดนีย์ 3 คน มีคุณแอนนา คุณสุนีย์ คุณนุทยา ไปร่วมทำบุญร้านอาหารไทยแลนด์ 3 เมือง Pyeongtaek ภาคกลางของเกาหลี คุณมัลลิกา ซึ่งเป็นเจ้าภาพและได้เรียนเชิญพระเกาหลี ท่าน Teawon และพี่น้องชาวไทย – ฝรั่ง – เกาหลี มาร่วมงานทำบุญที่ร้านประมาณ 30 คน หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระสงฆ์ก็ได้อนุโมทนาให้พรและปรารภเรื่องการสร้างวัดในประเทศเกาหลีทุกคนได้รับทราบแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการสร้างวัดสืบต่อไป

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2554
ตอนเช้าเวลา 08.00 น. คุณไก่ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์และคณะญาติโยมจากซิดนีย์ ไปร่วมงานทำบุญบ้านคุณไก่ คุณใจ และได้เชิญคณะญาติโยมแรงงานไทยมาชุมนุมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างวัดประมาณ 30 – 40 คน หลังจากนั้น พระครูวิเทศฯก็ได้รับนิมนต์ไปโปรดอนุเคราะห์ญาติโยมอีกส่วนหนึ่งที่ร้านคุณแจ๋ม คุณสะเดา เพื่อทำบุญถวายสังฆทาน และได้อำนวยอวยพรแก่ญาติโยมดังกล่าว จากนั้น Mr.Lee Lawyer ภรรยาชาวเกาหลี ได้นำรถมารับไปดูสถานที่และที่ดินห่างจากนี้ไปประมาณ 13 กิโลเมตร คณะไปดูแล้วไม่เข้าเป้าจึงยกเลิกและกลับมาดูที่ดินอีกแห่งหนึ่งไม่ไกลจากร้านลูกย่านักในที่สุดก็เห็นว่าไม่เหมาะสมอีกจึงได้ยกเลิกไปเช่นเดียวกัน

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
ตอนเช้า 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้ฉันภัตตาหาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนบ่าย คุณนุ้ย Mr.Hong 2 สามีภรยา ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ และคณะญาติโยมจากซิดนีย์ 3 คน ไปดูบ้านที่เช่าหรือเป็นวัดชั่วคราวในระหว่างเมือง Songtan พอไปดูแล้วไม่เหมาะที่จะประกอบกิจกรรมทางศาสนา จึงได้ยกเลิกไปเช่นเดียวกันวันหลังก็ได้ดำเนินการต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2554
หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ร้านอาหารไทยแลนด์ 2 เมือง Songtan ซึ่งคุณมาลิกา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ และตอนบ่ายได้เดินทางไปสถานทูตไทยที่กรุงโซล และไปเยี่ยมท่านอัครราชทูต ธนวิทย์ สิงหะเสนีย์ เพื่อรับเอกสารแปลภาษาไทย เป็นภาษาเกาหลี หลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับที่พักเมือง Songtan

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554
เวลา 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ร้านอาหารไทยล้านนา คุณนุ้ย Mr.Hong ได้นัดหมายเพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งสมาคมเพื่อเป็นฐานรองรับการทำวีซ่านำพระสงฆ์มาจำพรรษาในปีนี้

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554
ประมาณ 10.00 น. คุณไก่ คุณใจ ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์และคุณมาลิกา เพื่อไปเยี่ยมพระเกาหลีที่เมือง Cheonan ห่างจากที่พักไปประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อปรึกษาหารือกับพระเกาหลีเกี่ยวกับการสร้างวัดและท่านเหล่านั้นให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในเวลา 10 โมงเช้า หลังจากนั้นคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังเมือง Ansan เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ร้านอาหารไทยโพธิ์สุวรรณ โดยมีคุณบุปผา คุณทนง เป็นเจ้าของและผู้จัดการร้านพอมาถึงเมือง Ansan เวลาบ่ายโมงคณะญาติโยมก็กลับไปหมดแล้วเหลือไม่กี่คน ฉะนั้นจึงได้เตรียมสถานที่เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ร้านและคณะญาติโยมที่มาร่วมทำบุญฟังพระพุทธมนต์ประมาณ 16 คน หลังจากนั้นพระมหาวิรัตน์ก็ได้กล่าวถึงการสร้างวัดในประเทศเกาหลีให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญดังกล่าว ทุกคนได้รับทราบแล้วให้ความร่วมมือสนับสนุนเช่นเดียวกับทุกแห่งที่ผ่านมา

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2554
เวลา 09.00 น. คุณไก่ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ไปรับฉันอาหารบิณฑบาต ที่ร้านนวดไทยแผนโบราณ ของคุณทอง คุณเปิ้ล ที่เมืองใหม่ Dongtan รัฐ Gyeonggi Do หลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยก็ได้ปรารภเกี่ยวกับการสร้างวัดในประเทศเกาหลี จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะญาติโยมที่มาทำธุรกิจและใช้แรงงานอยู่ในประเทศนี้ ทุกคนได้รับทราบแล้วต่างก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนให้วัดเกิดขึ้นให้ได้ หลังจากนั้นพระสงฆ์ ก็ได้ให้พรแก่คณะญาติโยมและลากลับในระหว่างเดินทางกลับที่พัก ก็ได้สำรวจดูสถานที่สำหรับมาดัดแปลงเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นวัด แต่ก็ยังไม่พบกับสถานที่ที่เหมาะสมจึงได้ตรงไปบ้านพักของคุณไก่ สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ไปรับคุณใจ คุณโก๊ะ ที่โรงงานและไปดูบ้านเช่าหรือที่ดินจะสร้างวัดอีกแห่งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เหมาะสมจึงได้ยกเลิกไปกลับไปยังที่พัก

วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554
เวลา 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้รับฉันภัตตาหารที่ร้านอาหารไทยล้านนา ของคุณนุ้ย Mr.Hong หลังจากฉันเสร็จก็ได้นัดหมายกับคุณมาลิกาโดยมีคุณไก่นำรถมารับ พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ คุณมาลิกา คุณสัญญา คุณหน่อย ไปเมือง Pyeangtaek เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคมชาวพุทธที่ว่าการอำเภอ และกลับมาพบกับ Mr.Yoon เจ้าของที่ดินในเขตเมือง Baran ที่พวกเราต้องการจะสร้างวัดเป็นพื้นที่เหมาะสมที่สุด หลังจากเจรจากันแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปในเวลา 2 ทุ่ม จึงได้เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2554
เวลา 09.00 น. คุณไก่ คุณใจ นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ไปฉันภัตตาหารที่ร้านอาหารสุโขทัย ซึ่งมีคุณพันธ์ คุณแสงจันทร์ เป็นเจ้าของร้าน และได้เชิญญาติโยมพี่น้องแรงงานไทยมาร่วมทำบุญตักบาตรประมาณ 36 คน ถือว่าเป็นการรวบรวมศรัทธาสนับสนุนในการสร้างวัดครั้งนี้ด้วย หลังจากฉันเสร็จก็ได้ปรารภเกี่ยวกับการหาสถานที่และแจกของที่ระลึกแก่คณะศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญเป็นเสร็จพิธี ต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปดูบ้านและที่ดินที่คุณสมหมายและสามีชาวเกาหลีจัดหาไว้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่ ในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางไปเมือง Songtan เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สมาคมชาวพุทธอีก 3 คน ที่ได้นัดหมายกันไว้ ณ ร้านอาหารไทยแลนด์ 2 และคุณมัลลิกา เป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้ด้วย จนถึงเวลา 5 โมงเย็น จึงได้ยกเลิกกันไป

วันเสาร์ 7 พฤษภาคม 2554
เวลา 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้รับฉันภัตตาหารที่ร้านอาหารไทยล้านนา เสร็จเรียบร้อย และคุณไก่นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ และไปรับคุณใจ คุณโก๊ะ ที่ทำงานเพื่อไปดูบ้านเช่าอีกลังหนึ่งในเขตเมือง Paltan แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและได้เดินทางไปร่วมงานวันวิสาขะ ที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธเกาหลีจนกว่าจะเสร็จพิธีประมาณ 3 ทุ่ม จึงได้เดินทางกลับที่พักเมือง Songtan ในเวลา 5 ทุ่ม หลังจากมาถึงที่พักแล้วก็ได้เตรียมจัดสิ่งของเข้ากระเป๋าจนกว่าจะเสร็จก็ราวตี 1 ถึงได้พักผ่อน พรุ่งนี้เช้าเพื่อจะได้เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2554
ตอนเช้าเวลา 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ได้รับฉันภัตตาหารที่ร้านไทยล้านนา เมือง Songtan เช่นเคย หลังจากฉันเสร็จแล้วพระมหาวิรัตน์ได้ไปติดต่อกับคุณมาลิกา และได้นัดหมายกับคุณไก่ ซึ่งเป็นผู้ขับรถนำไปประสานงานเกี่ยวกับเอกสารนำพระพุทธรูปและสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในวัด ซึ่งคุณสมวงศ์ เวยยาวัจจมัย พร้อมด้วยคณะญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ส่งจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลี แต่ยังขาดหลักฐานที่อยู่ของผู้รับปลายทาง ต้องเป็นพระหรือวัดเท่านั้น ฉะนั้นพระมหาวิรัตน์และคุณมัลลิกา คุณไก่ จึงได้เดินทางไปพบกับพระเกาหลี ท่าน Teawon เป็นผู้รู้จักคุ้นเคยกับคุณมาลิกา มานานแล้ว เพื่อปรึกษาหารือและรับรองที่อยู่ให้ด้วยที่เมืองรัฐ Cheonan

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2554
เวลา 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้รับฉันภัตตาหารที่ร้านไทยล้านนา จากนั้น Mr.Yoon ชาวเกาหลีเจ้าของที่ดินในเขตเมือง Baran ที่ได้นัดหมายกันไว้เมื่อวันก่อนนั้น ได้มาพบกันที่ร้านไทยแลนด์ 2 ของคุณมัลลิกา และได้ประชุมกันนานพอสมควรเกี่ยวกับ การหาสถานที่และที่ดินจะสร้างวัด หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปดูที่ดินในเขตเมือง Baran ซึ่งเป็นที่ดินของเพื่อน Mr.Yoon เพื่อนคนนี้เขาเป็นดารานักแสดงในรูปแบบของนักบวช เป็นชาวพุทธได้มีจิตศรัทธาอยากจะให้พวกเรามาอยู่จำพรรษา 3 เดือน โดยไม่มีเงื่อนไขให้อยู่ฟรี และทางคณะได้เดินทางไปดูแล้วก็เป็นที่พอใจ จึงได้นัดหมายประชุมกันอีกครั้ง ถึงจะเป็นที่ตกลงกันอย่างเป็นทางการในวันต่อไป

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554
เวลาประมาณ 13.30 น. คุณไก่ คุณใจ ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปสถานที่ได้นัดหมายกันไว้เมื่อวันก่อนนั้น เพื่อวางแผนปรับปรุงปฏิสังขรณ์ และทำความสะอาด โดยมี Mr.Yoon ชาวเกาหลีที่เป็นเพื่อนเจ้าของที่ดินผืนนี้ และได้เป็นผู้จัดการแทนได้มาชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายและการกระทำภายในสถานที่ดังกล่าว และมีคุณแจ๋มเป็นผู้รับงานเพื่อปรับปรุงปฏิสังขรณ์ให้เป็นรูปแบบของวัด จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น. จึงได้ไปส่ง Mr.Yoon กลับบ้าน ส่วนคุณไก่ คุณใจ ได้นำรถไปส่งพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์กลับที่พัก

วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2554
ในเวลา 10.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้เตรียมสิ่งของสัมภาระเพื่อย้ายที่อยู่จากที่เก่าไปที่ใหม่ โดยมีคุณสัญญา คุณหน่อย 2 สามีภรรยา มาช่วยขนสัมภาระไปยังที่พักแห่งใหม่ หลังจากนั้น คุณสัญญา คุณหน่อย คุณนุทยา คุณแอนนา ได้นิมนต์ให้ไปฉันภัตตาหารที่ล้านนาไทย ซึ่งมีคุณนุ้ย Mr. Hong เป็นเจ้าของและผู้จัดการ เป็นเจ้าภาพถวายอาหารด้วยในขณะเดียวกันก็มีญาติโยมมารวมถวายภัตตาหารด้วยประมาณ 4 – 5 คน หลังจากฉันเสร็จ พระครูวิเทศฯก็ปรารภเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่สร้างวัดให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญพอสมควร จากนั้นก็อนุโมทนาให้พร และอำลาญาติโยมกลับที่พัก

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2554
เวลา 10.00 น. คุณไก่ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ จากที่พักเมือง Songtan ไปยัง สถานที่และที่ดินที่ดารานักบวชมามอบให้เป็นสำนักสงฆ์ชั่วคราว ณ เมือง Yeanggam เพื่อรวบรวมแรงงานไทยได้มาระดมกันทำความสะอาดในขณะนั้น โดยมี Mr.Yoon ซึ่งเป็นชาวเกาหลีเป็นผู้นำทีม รื้อถอนตัดต้นไม้ ดายหญ้า จนถึงเวลา 16.00 น. เจ้าของสถานที่และที่ดินได้เดินทางมาจากกรุงโซล พอมาถึงก็ได้ทักทายปราศัยกันนานพอสมควร ในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลง ที่ว่าให้อยู่ฟรีกลายเป็นเช่า เพราะไม่ลงตัวเกี่ยวกับพี่น้องเป็นชาวคริสต์ทั้ง 2 คน จึงตกลงให้เช่าในราคาวางมัดจำ 2 ล้านวอน และจ่ายเป็นเดือน เดือนละ 2 แสนวอน ต่อเดือนในระยะเวลา 2 – 3 ปี หลังจากการตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ได้วางแผนผังการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธประธาน และที่อยู่ของพระสงฆ์เพื่อเข้าจำพรรษาและมีหมายกำหนดการทำบุญเข้าพรรษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
เวลา 13.30 น. คุณไก่ Mr.yoon ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปยังที่ว่าการอำเภอ Yeanggam เพื่อปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่อำเภอ แผนกอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) เพื่อสร้างวัดหรือเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ชั่วคราว ในที่สุดทางเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนพวกเราจึงได้หาแนวทางใหม่และได้ไปปรึกษากับบริษัทนายหน้าขายที่ดิน ซึ่งเป็นเพื่อนของ Mr.Yoon ในที่สุดก็ไม่ได้ผล จึงได้ไปปรึกษากับบริษัทนายหน้าอีกคนหนึ่ง ก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกัน ในเวลา 17.00 น. จึงได้กลับมาแวะเยี่ยมบ้านพักของ Mr.Yoon จนถึง 1 ทุ่มจึงกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2554
เวลา 14.30 น. คุณไก่ Mr.Yoon ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปประชุมปรึกษาหารือกันที่ร้านอาหารไทยแลนด์ 2 เกี่ยวกับที่ดินสร้างวัดและได้เจรจาประชุมกันประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปดูสถานที่และวัดเกาหลีที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ตั้งอยู่ที่เมือง Anseong ห่างจากเมือง Songtan ประมาณ 30 นาที โดยรถยนต์ คิดดูแล้วน่าสนใจเช่าหรือซื้อแต่ไกลกับชุมชนคนไทยมากพอสมควร

วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2554
ในเวลา 10.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้เตรียมสิ่งของสัมภาระเพื่อย้ายที่อยู่จากที่เก่าไปที่ใหม่ โดยมีคุณสัญญา คุณหน่อย 2 สามีภรรยา มาช่วยขนสัมภาระไปยังที่พักแห่งใหม่ หลังจากนั้น คุณสัญญา คุณหน่อย คุณนุทยา คุณแอนนา ได้นิมนต์ให้ไปฉันภัตตาหารที่ล้านนาไทย ซึ่งมีคุณนุ้ย Mr. Hong เป็นเจ้าของและผู้จัดการ เป็นเจ้าภาพถวายอาหารด้วยในขณะเดียวกันก็มีญาติโยมมารวมถวายภัตตาหารด้วยประมาณ 4 – 5 คน หลังจากฉันเสร็จ พระครูวิเทศฯก็ปรารภเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่สร้างวัดให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญพอสมควร จากนั้นก็อนุโมทนาให้พร และอำลาญาติโยมกลับที่พัก

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2554
เวลา 13.30 น. คุณไก่และ Mr.yoon ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ไปดูสถานที่แห่งใหม่ในเขตเมือง Baran ต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปเมือง Suwon ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ระดับ 2 รองจากเมืองหลวงกรุงโซล เพื่อพบกับประธานสมาคมชาวพุทธแห่งรัฐ Gyeonggi Do และได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมชาวพุทธหรือองค์กรชุมชนไทย วัดป่าพุทธรังษี กรุงโซล และ วีซ่าของพระสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษา ณ ประเทศเกาหลีด้วยว่าควรทำอย่างไร ถึงจะอยู่ได้นานหลังจากจดทะเบียนองค์กรได้แล้วก็สามารถค้ำประกันพระสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษาและจัดหาซื้อที่ดินสร้างวัดได้ตามกฏหมายของประเทศเกาหลี เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด หลังจากได้ทราบเรื่องกันแล้ว ทางสมาคมชาวพุทธยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่พวกเรามีความประสงค์ หลังจากนั้นคณะก็ได้เดินทางกลับที่พัก ในระหว่างทางก็ได้มองหาสถานที่เหมาะสมเพื่อเช่าเป็นสำนักสงฆ์ชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะเจอที่เหมาะสมจะเป็นวัดได้ในที่สุด แต่ก็ยังไม่พบสถานที่จนถึงที่พักในเวลาประมาณ 20.00 น.

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2554
เวลา 15.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ได้นัดหมายกับคุณมาลิกา ที่ร้านอาหารไทยแลนด์ 2 โดยมีคุณไก่ Mr.Yoon Mr.Peter Hohn คุณมาลิกา ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางจัดหาที่ดินหรือบ้านเช่าก็ได้ เพราะมีเวลาเหลือน้อยมากเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้ว ทุกคนก็ร้อนใจกันมาก คณะได้ประชุมกันประมาณ 2 ชั่วโมง แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป จากนั้นก็ได้เลิกประชุมและได้ไปดูสถานที่อีกหลายๆแห่งในวันต่อไป

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2554
เวลา 15.00 น. คุณไก่ คุณใจ นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปดูสถานที่เช่าอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ในเขตเมือง Baran Songtan - Paltan เป็นศูนย์กลางชุมชนไทย คนไทยอาศัยอยู่มากเหมาะที่จะสร้างวัดในเขตนี้ ในขณะนั้นก็ได้ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งในเขตเมือง Baran ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยมาก่อน ที่ถูกยกเลิกไปเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งในตระกูล ซึ่งพิจารณาดูแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเช่า ฉะนั้นจึงได้ยกเลิกไปเช่นเดียวกัน

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2554
ในวันนี้ พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ก็ได้นัดหมายกับกลุ่มสมาคมชาวพุทธเมือง Suwan โดยมีประธานสมาคมชาวพุทธซึ่ง Mr.Chin Chul Hee, Mrs.Hae Eum Kim, Mr.Peter Mr.Yoon คุณไก่ ในเวลาบ่าย 2 โมง ได้ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องจัดหาบ้านเช่าเป็นสำนักสงฆ์ชั่วคราว 1 เรื่องวีซ่าพระสงฆ์ 2 เรื่องจดทะเบียนเป็นสมาคมของวัดแต่ยังไม่ลงตัว คณะจึงได้เดินทางไปเมือง Ansan เพื่อไปเยี่ยมวัดเกาหลีหรือวัดแม่ชี พอมาถึงแม่ชีก็ให้การต้อนรับอย่างดี ยินดีให้พระสงฆ์ไทยเรามาพักได้แต่ดูแล้วไม่เหมาะสมจึงได้ยกเลิกไป หลังจากนั้นคณะพระครูวิเทศฯ ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมพระเกาหลีอีกแห่งหนึ่งอยู่ในย่านชุมชน ไปมาสะดวกมีพระเกาหลีรูปหนึ่งประจำอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ และได้มอบพระพุทธรูปปางพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 1 องค์ หลังจากนั้นคณะได้เดินทางกลับที่พักเมือง Songtan ในเวลา 3 ทุ่ม

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2554
ตอนเช้าก่อนฉันภัตตาหาร พระครูวิเทศฯ ได้รอคุณวีระศักดิ์เล็ก คุณมล ทนายความ และนายหน้าขายที่ดินได้มาพบเพื่อโอนที่ดินถวายแด่พระครูวิเทศฯให้เป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นในนาม วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เป็นสาขาที่ 2 ณ เมือง Izu หลังจากนั้นพระครูวิเทศฯ ก็ได้รีบเดินทางกลับประเทศเกาหลี และในขณะเดียวกัน พระบุญนำ มนาโป (ท่านโอ๋) จะเดินทางกลับเมืองไทยด้วย โดยมีคุณวีระศักดิ์เล็ก คุณมล ได้นำรถไปส่งที่สนามบินนาริตะ ส่วนพระครูวิเทศฯ ได้มีคุณจริยา (นุ่น) คุณแมว คุณหมวย และพระพิชัย ฉินฺนกาโม (ซันเดย์) ได้นำรถไปส่งที่สนามบิน Haneda โตเกียว พอมาถึงสนามบินเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งจึงได้เช็คอินเตรียมพร้อมในอาคาร เพื่อขึ้นเครื่องเวลา 15.30 น. ถึงสนามบิน Gimpo เวลา 18.00 น. ขณะมาถึงมีคุณแจ๋ม นำรถมารับไปส่งที่พักราวๆ 21.00 น.

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554
เวลา 09.00 น. คุณแจ๋ม ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปดูบ้านเช่าหลังหนึ่งเพื่อเป็นสำนักงานของวัดชั่วคราว โดยได้นัดหมายกับคุณจิน และเจ้านายชื่อชาจังนิม (Mr.Lee Jaung Ryang) ที่ร้านอาหารสุโขทัย และได้ไปดูตึก 4 ชั้น 1 หลังที่เขาให้เช่าอยู่ในเขตเมือง Bongdam ในราคาเดือนละ 1.5 ล้านวอน วางเงินมัดจำประมาณ 10 ล้านวอน ในระยะหนึ่งปี หลังจากทราบแล้วทุกคนเห็นด้วยและเป็นที่พอใจ จึงเก็บไว้พิจารณาก่อน ต่อจากนั้นคุณจินจึงได้นิมนต์พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ไปฉันภัตตาหารที่ร้านสุโขทัย เพื่อพบกับคุณพันธ์ เจ้าของร้านอาหารสุโขทัย ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับหาข้อมูลในการจัดหาสถานที่เหมาะสมในการสร้างวัดต่อไป หลังจากฉันเสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปดูสถานที่อีก 2 – 3 แห่ง แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ จึงได้กลับมาพักในเวลา 14.00 น.

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554
เวลา 15.00 น. คุณแจ๋มได้นำรถมารับ พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ไปดูสถานที่และที่นัดหมายกับคุณจิน และ Mr.Lee Jaung Ryang อีกครั้ง สถานที่แห่งนี้เป็นโบสถ์ฝรั่งหรือโบสถ์คริสต์มาก่อน ที่เขายกเลิกไปแล้วในระหว่างเมือง Baran – Palton จึงเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมเลยทีเดียว ซึ่งก็ไม่ไกลไม่ใกล้ชุมชนเกินไป ไปมาสะดวก เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นเป็นที่พอใจ จึงได้มอบหมายให้คุณจิน Mr.Lee Jaung Ryang เข้าไปเจรจากับบริษัทนายหน้าขายที่ดินที่คนเกาหลีเรียกว่า Butongsan ในขณะที่ Mr.Lee Jaung Ryang เข้าไปเจรจานั้น ต่างฝ่ายก็เป็นที่พอใจและตกลงกันเป็นเอกฉันท์ คือการให้เช่าในราคาว่างมัดจำประมาณ 20ล้านวอน และประจำเดือนละ 5แสนวอนต่อเดือน ในระยะเวลา 1 ปี แต่ยังไม่ตกลงกันอย่างเป็นทางการ เพราะยังไม่ได้ไปดูอาคารกัน หลังจากนั้น นายหน้าขายที่ดินชาวเกาหลี จึงได้นำคณะไปดูภายในอาคารและบ้านพักดังกล่าว ทุกคนเห็นแล้วเป็นที่พอใจ และตัดสินใจตกลงจะทำสัญญาเช่าในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ แต่ผู้เช่ามีเงื่อนไขกับผู้ให้เช่า คือได้ตกลงเกี่ยวกับการเข้าไปทำความสะอาดก่อนวันเซ็นสัญญาได้ไหม ผู้ให้เช่าบอกว่าได้ไม่มีปัญหา ฉะนั้นคณะพระครูวิเทศฯ พร้อมด้วยญาติโยมนำทีมไปทำความสะอาดใน วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ก่อนเซ็นต์สัญญา 2 – 3 วัน

วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2554
เวลา 09.00 น. คุณไก่ ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ และคุณมัลลิกา ได้นัดหมายจากญาติโยมอีกส่วนหนึ่ง นำโดยคุณจิน คุณใจ คุณแจ๋ม ไปยังโบสถ์คริสต์ดังกล่าว และได้ระดมกันทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในของโบสถ์และอาคารบ้านพักประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ในเวลาก่อน 11.00 น. ในขณะนั้นก็มีผู้นำหรือประธานโบสถ์คริสต์ ได้ขับรถเข้ามาจอดหน้าโบสถ์ จึงได้เจรจากับคุณจิน และคุณมัลลิกา อย่างไม่พอใจมาก จึงได้บอกให้พวกเรายกเลิกในการทำความสะอาดต่อไป ฉะนั้นคุณมัลลิกา คุณจิน จึงได้กราบเรียนพระครูวิเทศฯ พร้อมด้วยคณะญาติโยมให้หยุดพักไปก่อนในขณะนั้นได้เวลาฉันภัตตาหารพอดี และคณะญาติโยมเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์ พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ จึงได้รับฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ปรึกษากับคณะญาติโยมจะทำอย่างไรดี ในที่สุดในขณะเดียวกันมีผู้คนบุคคลหนึ่งได้เดินเข้ามาในโบสถ์ ได้บอกว่าให้พวกท่านรีบออกไปเสียถ้าไม่ออกไปจะมีปัญหาแน่นอน ฉะนั้นคณะจึงเห็นว่าไม่ควรขัด จึงได้เตรียมตัวออกจากที่นั่นทันที คณะพระครูวิเทศฯ และคณะญาติโยมจึงได้มุ่งหน้าไปหาตึก 4 ชั้น ที่เคยไปติดต่อไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้น ในยานเมือง Bongdm ในระหว่างทางเมือง Baran– Suwan – Seoul สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนไปมาสะดวกเหมาะสมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ไปก่อน เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวไทยและชาวพุทธโดยทั่วไปไว้ก่อน จนกว่าจะจัดหาสถานที่เหมาะสมได้ในอนาคตต่อไป

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554
เวลา 13.00 น. คุณแจ๋ม ได้นำรถมารับพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ และคณะมาลิกา ไปพบกับเจ้าของตึก 4 ชั้น ที่เมือง Bongtam เพื่อเจรจาทำสัญญาเช่าให้เป็นสำนักสงฆ์ชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะหาที่ได้ในปีต่อไป พอมาถึงก็ได้ทักทายแนะนำตัวซึ่งกันและกันแล้ว ได้เดินดูสถานที่ทั้งชั้นล่างและชั้นบน ระหว่างชั้นที่ 3 – 4 นานพอสมควร ทุกคนก็เห็นว่าเหมาะสม หลังจากนั้นพระครูวิเทศฯ พร้อมด้วยคณะ พระมหาวิรัตน์ คุณมาลิกา คุณจิน คุณแจ๋ม และ Mr.Lee Jaung Ryang ได้เจรจากับเจ้าของตึกและเพื่อนอีกคนหนึ่ง ได้เห็นพร้อมตกลงทำสัญญานั้นตามเงื่อนไขเป็นสิ่งที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ฉะนั้น Mr.Lee Jaung Ryang เป็นผู้เซ็นต์สัญญาค้ำประกันให้ฝ่ายเรา จึงถือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจยอดเยี่ยม ฉะนั้นพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ พร้อมด้วยคณะญาติโยมที่ไปด้วยกัน จึงขออนุโมทนาและขอบใจ Mr.Lee Jaung Ryang เป็นอย่างมาก กลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปในเวลา 16.00 น.

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554
ตอนเช้าเวลา 11.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้รับนิมนต์จากคุณนุ้ย Mr.Hong เจ้าของร้านไทยล้านนา ซึ่งเป็นโยมอุปัฎฐากดูแลเรื่องอาหารและให้ที่พักตั้งแต่เริ่ม จนจัดหาที่พักสงฆ์ได้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ในเวลา 14.00 น. ได้ทำสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเกาหลี และในเวลาเดียวกันก็ได้ถือโอกาสอำลาอำนวยอวยพรให้ครอบครัวคุณนุ้ย Mr.Hong Miss Ink (Sunyong) คุณประภาส ซึ่งเป็นพ่อครัวใหญ่ประจำร้าน เพื่อย้ายจากบ้านพักเลขที่ 111-1 Gujue Ro, Songtan ไปยังสถานที่พำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่บ้านเลขที่ 647 – 3 Suyoung ri Bongdam EUP, Hwasong si, Gyeanggi Do: 445 – 747 Korea หรือสำนักสงฆ์ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโซล (เมืองพงดำอืบ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา ในเวลา 16.00 น. พระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ พร้อมด้วยคณะญาติโยมโดยคุณแจ๋ม คุณชาตรี ได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งใหม่เพื่อทำความสะอาดรอญาติพี่น้องจนถึง 18.00 น. คุณใจ คุณวัฒน์ คุณไก่ คุณน้อง คุณเป้ และคณะญาติโยมอีกส่วนหนึ่ง นำทีมมาช่วยกันทำความสะอาดเตรียมอุปกรณ์ใช้งานภายในวัดและอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะอยู่จำพรรษานี้ จนถึงเวลา 22.30 น. ต่างคนก็ได้อำลากันกลับบ้านตามกาลเวลาดังกล่าว จึงขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554
ตอนเช้าพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้เตรียมสถานที่พักเพื่อต้อนรับคณะญาติโยมที่จะมาถวายอาหารบิณฑบาต ที่สำนักสงฆ์แห่งใหม่นี้ โดยมีคุณพันธ์ เจ้าของร้าอาหารสุโขทัย เมือง Baran พร้อมด้วยคุณแจ๋ม คุณสะเดา คุณธนากร คุณน้อง และคณะญาติโยมอื่นๆ อีกด้วยได้มาร่วมถวายอาหารโดยพร้อมเพรียงกันในวันเปิดสำนักสงฆ์แห่งใหม่ เป็นปฐมฤกษ์ในวันแรก และในขณะเดียวกันนั้น คุณเป้ได้เดินทางไปรับพระสงฆ์ที่สนามบินอินชอน เพื่อได้มารับฉันภัตตาหารร่วมกันอีกสักพักหนึ่ง คุณเป้ก็ได้รับพระสงฆ์มาถึงในเวลา 10.00 น. หลังจากนั้นพระครูวิเทศฯ ก็ได้ทักทายปราศัยกับพระสงฆ์และหมู่คณะชื่อว่า พระทรงศิลป์ และได้แนะนำฝากงานหรือมอบงานไว้กับพระทรงศิลป์และคณะญาติโยมอุปถัมภ์วัดด้วย หลังจากนั้นก็ให้ญาติโยมใส่บาตร ถวายอาหารแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วก็ได้รับฉันภัตตาหารบิณฑบาตรกัน และญาติโยมก็ได้ร่วมรับประทานอาหารไปพร้อมๆ กัน หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ก็ได้อนุโมทนาและกล่าวอำลาพระทรงศิลป์และคณะญาติโยมที่มาทำบุญกัน ก็เป็นการเสร็จพิธี คุณแจ๋มก็ได้เตรียมรถนำสัมภาระของพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ขึ้นรถและได้ออกเดินทางไปยังสนามบิน Gimpo พอถึงสนามบิน คุณแจ๋มก็ได้เดินทางกลับส่วนพระครูวิเทศฯ พระมหาวิรัตน์ ได้เตรียมเช็คอินรอเครื่องภายในอาคารเพื่อเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ANA Airline พอมาถึงสนามบิน Haneda ญี่ปุ่น ในเวลา 19.00 น. โดยมีคุณมยุรี คุณ Mizukoshi ได้นำรถมารับไปยังวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว มาถึงทีวัดก็ได้พบกับคณะญาติโยมที่มาถือศีลอุโบสถ และหมู่คณะพระธรรมทูตที่มาใหม่ จึงได้ทักทายพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็ขอตัวไปพักผ่อนตามอัธยาศัย เพราะพรุ่งนี้เช้าก็จะได้เดินทางต่อไปเมืองไทยและเดินทางต่อยังประเทศออสเตรเลีย เพื่อจำพรรษาต่อไป