•  
 • English
 •  
 • Thai
 •  
 • Japanese
 •  
 • Korean
Language

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน

พระธุดงค์กรรมฐาน หรือ พระป่า
 • พระมหาวิรัตน์ สุเมธิโก
 • PHRAMAHA WIRAT CHAIPANYA
 • เลขานุการวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์
 • ดูแลเอกสารวัดต่างๆทีอยู่ใน เครือข่าย ไทย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
  E-mail: Wirat_watbuddha@yahoo.com
  โทร.
  +61-02-9557-5612,
  +61-02-9557-2879
 • Mr.King Goh Mrs.Valapha Goh
 • E-mail: Valapha.g1gmail.com
 • ผู้ประสานงานในด้านเอกสารและประสานงาน
 • คณะกรรมการบริหารวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 • คุณโรเบิร์ต ไวยาวัจกร/เหรัญญิก/เอกสาร วัดโกลด์โคสท์
 • คณะกรรมการบริหารวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ บริสเบน
 • รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
 • คุณประพันธ์ กล้าหาญ (วีระศักดิ์เล็ก)
 • เจ้าของค่ายมวยไทย 9 สาขาในประเทศญี่ปุ่น
 • ไวยาวัจกร/เหรัญญิก/เอกสาร วัดชิซุโอะกะ
 • คณะกรรมการบริหารวัดป่าพุทธรังษี อิซึ เมืองชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • คณะกรรมการบริหารวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมืองฮัจชิโอจิ ประเทศญี่ปุ่น