•  
 • English
 •  
 • Thai
 •  
 • Japanese
 •  
 • Korean
Language

พระธรรมทูต ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร(บ้านจิก) อุดรธานี

 • พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม)
 • อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) อุดรธานี
 • พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ ประธานบริหารที่ปรึกษา วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) อุดรธานี
 • ปฏิบัติศาสนกิจที่ออสเตรเลีย
 • เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 • ประธานก่อตั้งวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ ออสเตรเลีย
 • ประธานก่อตั้งวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ฮัจชิโอจิ ญี่ปุ่น
 • ประธานก่อตั้งวัดป่าพุทธรังษี โคคุโบะ อิซึ ญี่ปุ่น สาขา 2
 • ประธานก่อตั้งวัดพุทธรังษี โซล เมืองพงดำอึบ เกาหลีใต้
 • พระครูปลัดเหรียญ อภิญาโณ (อาจารย์เหรียญ) เจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร
 • (ปัจจุบัน) วัดป่าบ้านจิก อุดรธานี
 • พระสุวัชชัย ธัมมธโร (อาจารย์อุ้ย) พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๕
 • เลขานุการวัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) อุดรธานี
 • พระบุญนำ มนาโป (พระธรรมทูตรุ่นที่17)
 • ผู้ช่วยเลขานุการ-งานออกแบบกราฟิกส์-นวกรรม
 • ปฏิบัติศาสนกิจที่ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 • พระพิชัย ฉินนกาโม (พระธรรมทูตรุ่นที่15) ปฏิบัติศาสนกิจที่ญี่ปุ่น
 • เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ฮัจชิโอจิ ญี่ปุ่น
 • รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษีโคคุโบะ อิซึ ชิซุโอะกะ ญี่ปุ่น
 • รักษาการเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พุทธรังษีมัสสึโมโต นากาโน ญี่ปุ่น